Tastbare oplossingen voor publieke vragen.

Het Verbond is een ontwerpbureau met hart voor de publieke zaak en oog voor implementatie

Genoeg visionaire ideeën om de crises van vandaag op te lossen. Wij helpen publieke organisaties om bestaande visionaire ideeën tastbaar te maken en ze in de praktijk te testen & implementeren.

Dit verbaasde ons

Opgedane inzichten die laten zien waarom publieke innovatie nodig is.

38%

38% van onze ecologische afdruk komt door spullen

Dat is belastender dan vlees eten en vliegen bij elkaar.

49%

49% van de jongere kiest nooit meer sex boven nooit meer een smartphone

Nederlandse jongeren ervaren een grote afhankelijkheid van hun smartphone.

30-50%

Huisartsen spenderen 30-50% van hun tijd aan (sociale) vragen waarvoor ze niet zijn opgeleid

Er ligt een enorme kans om mensen met een (niet zorg)vraag direct naar de juiste plek te helpen.

5 jaar

Mensen met schulden wachten gemiddeld 5 jaar lang voor zij om hulp vragen

25% van de mensen die schuldhulpverlening ontvangt, stopt ermee.

Onze expertise

We balanceren draagvlak en daadkracht om publieke innovatie van 0 tot 1 te krijgen

Social design

Een frisse zienswijze op complexe en vastgelopen opgaven. Vanuit gedragswetenschap, co-creatie en de reframing methode.

Persona’s en klantreizen

We vangen de belangrijkste inzichten van de doelgroep in persona’s. We brengen in kaart hoe persona’s de huidige klantreis beleven. Deze kunnen deelbaar in de hele organisatie worden ingezet om de mens meer centraal te stellen binnen de dienstverlening.

Co-creatie workshops

We werken nauw samen met experts en kwartiermakers en diverse workshops om de systeem -en leefwereld in kaart te brengen. In de  die ons op de hoogte brengen van de complexiteit intern. Samen vormen we een Verbond en zorgen we ervoor dat iedereens' visionaire ideeën tastbaar worden gemaakt. We zorgen voor een IKEA-effect zodat de ontwikkelde oplossing eigenaarschap heeft.

Ontwerpend onderzoek

We onderzoeken waarom de transformatie waar iedereen het over heeft, nog niet van de grond komt. Zijn er tegenstrijdige belangen? Wat willen mensen zelf, hoe ervaren zij het op dit moment? We doen interviews, dompelen onszelf in de wereld van de gebruiker, en onderzoeken welke innovatieve benaderingen uit andere domeinen kunnen helpen. Hieruit komen tastbare inzichten die altijd nieuw licht op de opgave schijnen. We presenteren de kansrijke startpunten voor sociale interventies en digitale innovaties.

Gedragswetenschap

Vaak komt transformatie niet van de grond omdat er een mismatch is tussen hoe de mens werkt en wat de huidige wereld nu bij ons naar boven haalt. Of het nu gaat om gezond eten, zelfzorg, inclusiviteit of duurzaamheid, er zijn altijd prikkels die het tegenovergestelde gedrag naar boven halen. Vanuit de (sociale) psychologie identificeren we welke biases en cognitieve patronen relevant zijn.

Lezingen

We bieden lezingen over reframing, design thinking, social design en gedragsontwerp.

Prototype & validatie

Tastbare prototypes die visionaire ideeën vormgeven en snel toetsbaar maken bij de burger en stakeholders.

UX-ontwerp

UX-ontwerp, of gebruikerservaring ontwerp, draait om het optimaliseren van de interactie tussen mensen en producten of diensten. Het doel is om ervoor te zorgen dat gebruikers een efficiënte, plezierige en intuïtieve ervaring hebben. Dit wordt bereikt door diepgaand onderzoek naar gebruikersbehoeften en -gedrag, en door deze inzichten toe te passen bij het vormgeven van de structuur, het ontwerp en de functionaliteit van het product. Goed UX-ontwerp verhoogt niet alleen de tevredenheid en gebruik van de gebruiker, maar kan ook de operationele efficiëntie verbeteren en (zorg)kosten voorkomen.

Gebruikersonderzoek

We verzamelen directe feedback en inzichten van eindgebruikers. De werkelijke behoeften, gedragingen en problemen van gebruikers zijn altijd anders dan vooraf gedacht, dus dit is een cruciale stap om producten en diensten te ontwikkelen die echt resoneren en bijdragen aan de transformatie. Door systematisch onderzoek te doen naar hoe gebruikers interactie hebben met producten en welke ervaringen zij wensen, kunnen er strategische beslissingen maken die leiden tot betere gebruikerservaringen, hogere tevredenheid en uiteindelijk een sterkere marktpositie.

Low-code experimenten

Met gebruik van bestaande (whitelabel) platforms ontwikkelen we snel en efficiënt digitale oplossingen en "proof-of-concepts" zodat we het tastbare concept met de eerste 1000 gebruikers kunnen testen. Door het gebruik van low-code platforms kunnen we beta versies creëren die specifiek zijn afgestemd op de unieke uitdagingen en behoeften van stakeholders, zonder grote technische investering.

Pilots & Living Labs

We ontwikkelen kleinschalige experimenten waar nieuwe oplossingen onder gecontroleerde omstandigheden worden uitgeprobeerd. Dit stelt ons in staat om snel te leren wat werkt en wat niet, zonder grote voorafgaande investeringen. Het geeft ons de flexibiliteit om innovaties snel aan te passen en te optimaliseren op basis van directe gebruikersfeedback.

Implementatie

We brengen de oplossing van 0 tot 1. Van het eerste experiment, tot publiek-private partnerschappen en vernieuwende governance structuren.

Business Care

We ondersteunen bij het bouwen van de business case voor maatschappelijke interventies door grondig de sociale en economische impact te onderzoeken en te kwantificeren. We werken samen met de belangrijkste stakeholders om brede steun en daarmee financiering te garanderen. We adviseren hoe de waarde van de interventie door pilotprojecten en data-analyse gekwantificeerd kan worden, wat duidelijk de verwachte voordelen en terugverdieneffecten illustreert.

Stakeholder management

We borgen draagvlak voor de innovaties door actief samen te werken met gemeenschappen, belanghebbenden en beleidsmakers vanaf de vroege fasen van het ontwerpproces. We organiseren workshops en feedbacksessies om inzichten en verwachtingen te verzamelen en zorgen ervoor dat deze in de plannen worden geïntegreerd.

Duurzame financiering

We adviseren hoe duurzame financiering ingeregeld kan worden. We kennen de wereld van subsidies en kunnen hands-on helpen met het aanschrijven van de gepaste middelen. We werken samen aan het  het opstellen van overtuigende voorstellen die de sociale en economische voordelen van de interventie tastbaar maken.

Governance

We ondersteunen bij het ontwikkelen innovatieve governance structuren door samen met stakeholders governance modellen te ontwerpen die flexibiliteit, inclusiviteit en transparantie bevorderen. We bouwen hierbij feedbackmechanismen in en aanpasbare beleidsrichtlijnen die ruimte bieden voor iteratie bij veranderende omstandigheden.

Publiek-private samenwerkingen

We faciliteren de vorming van publiek-private samenwerkingen door strategische relaties op te bouwen tussen de publieke wereld, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We adviseren hierbij over het structureren van deze samenwerkingen om de gedeelde doelen na te streven en risico’s slim te verdelen.

Met wie we samenwerken

Laten we het tastbaar maken.

Of het nu gaat om een gedeelde visie, een interventie of iets anders: we maken het tastbaar. Zodat de burger centraal kan worden gezet in het ontwikkelen van 
beleid & uitvoering.