Over ons

Wij zijn een Verbond van makers met hart voor de publieke zaak en oog voor implementatie. We geloven dat er genoeg goede ideeën bestaan om de grote opgaven in gezondheid, onderwijs, wonen en duurzaamheid aan te pakken. Aan inhoud geen tekort. Maar die nieuwe ideeën en zienswijzen kunnen sneller tastbaar worden gemaakt. Zodat ze in een vroeg stadium en zonder grote investeringen kunnen worden getest met de mensen om wie het gaat. Zodat er minder vaak impasse ontstaat en de publieke sector zich sneller kan doorontwikkelen.
Ontmoet het team
Op het snijvlak van design, wetenschap en procesbegeleiding
Onze expertise zit op het snijvlak van design, wetenschap en procesbegeleiding. We zien dat hoogwaardig projectmanagement en kennis van de sector belangrijk is om succesvolle interventies van de grond te krijgen. Want een goed idee zonder draagvlak, ís helemaal geen goed idee. Als ontwerpers zien we onszelf als de zeepkist en spreekbuis voor burgers en de professionals die ze proberen te bedienen. Dat voedt ons om samen met innovatieve bestuurders en ambitieuze innovatiemanagers de transitie vorm te geven die we allemaal voor ons zien.
Bekijk onze diensten
Gevoed door de psychologie
We houden ervan om in de complexiteit te duiken en een inspirerend startpunt te vinden om vanuit een nieuw perspectief te ontwerpen. Dat doen we door de cognitieve biases te onderzoeken die het gewenste gedrag bemoeilijken, alsook ‘haakjes’ om het juist aantrekkelijker te maken. Hoe kunnen we inspelen op de menselijke behoefte naar status? Op welke manier werkt beloning? Hoe ontwerpen we de regie voor de burger in dit verhaal?

We horen vaak terug dat onze combinatie van psychologie, design en technologie een verfrissend perspectief met nieuw handelingsperspectief brengt. We onze inzichten op het gebied van psychologie en design dan ook vaak op nationale podia zoals de DDW.
Kom in contact