Eén digitale voordeur voor welzijn en zorg

Een platform die de relaties binnen zorg en welzijn faciliteert, zodat mensen regie ervaren in het zorgsysteem

De opgave

Hoe krijgen we de juiste zorg op hulp op de juiste plek?

De tastbare interventie

Harde data, zachte zorg

Samen met zorgprofessionals en burgers hebben we twee visieprototypes ontwikkeld die het zorgsysteem inclusief en integraal benaderen. Hierbij nemen we de relatie met zorgverleners als basis, om met behulp van technologie de regie over je gezondheid te vergroten. Wat als de avatar van jouw jeugdpsychiater jou helpt jullie complexe verhaal te vertellen? En wat als de avatar je huisartsen meer inzicht in keuzes biedt, zodat je je eigen stappen kan bepalen?

Zo wordt AI geen vervanging van de zorg, maar een versterking van de zorg.

Aanpak

Ontwerp vanuit het hele systeem

Het is notoir moeilijk om het gezondheidszorgsysteem te innoveren. Het is een complexe, genetwerkte, dynamische probleem met een open einde. Als ontwerper zijn we goed in het tastbaar maken van alle visionaire ideeën die bestaan, en die toetsen met de doelgroep. Maar om een digitale voordeur te laten slagen, is breed draagvlak nodig. In dit geval waren twaalf (!) partners betrokken in de stuurgroep.

Daarom hebben we de tijd genomen om samen met zorgprofessionals één 'social startup-team' te vormen en ervoor te zorgen dat zowel hun problemen als de patiënten worden aangepakt.We zijn begonnen met het verdiepen van inzicht in het perspectief van gezondheidszorgwerkers, de leefwereld van de patiënt en de manier waarop het systeem momenteel werkt.We ontdekten hoe het marktdenken een onderhandeling tussen artsen en hun patiënten veroorzaakte. Onze eerste mijlpaal was het kiezen van een gebruikerssegment waarin we een betekenisvolle systemische doorbraak konden ontwerpen. We hebben gekozen voor de "Stille Strijder" - iemand die weinig keuzevrijheid ervaart en het gevoel heeft dat het systeem over hem regeert.


Vervolgens hebben we twee visie-prototypes ontwikkeld die gebruik maken van technologie en de relaties die mensen hebben met hun zorgverleners, zodat individuen de controle over hun gezondheid kunnen krijgen.