Financiële gezondheid ontwerpen

We zijn geen Homo Economicus, eerder een Homo Integralis. Hoe kunnen we financiële diensten zo insteken dat het moeilijker wordt om in de schulden te komen, en makkelijker om hieruit te komen?
Alle projectenINCLUSIVITEITEMPLOYEE EXPERIENCE(MENTALE) GEZONDHEIDJEUGDEDUCATIESchulden

Laten we het tastbaar maken.

Of het nu gaat om een gedeelde visie, een interventie of iets anders: we maken het tastbaar. Zodat de burger centraal kan worden gezet in het ontwikkelen van beleid & uitvoering.

/ Kom in contact